____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Симпозиум по скулптура "Мездра'2010" - разполагане на склуптурите

Готовите склуптури бяха разположени в алеята на улица "Александър Стамболийски".


https://www.livechatalternative.com/