__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Симпозиум по скулптура "Мездра'2010" - разполагане на склуптурите

Готовите склуптури бяха разположени в алеята на улица "Александър Стамболийски".