__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Населението на община Мездра продължава да намалява

С 316 човека се е „стопило” населението на община Мездра през 2012 г., показва справката от„Гражданско състояние”. За гр.Мездра намалението е със 131 души. В момента общината има 22 952 жители с постоянен адрес в нея, а гр. Мездра – 12 769. Отрицателният прираст на общината само за последните три години е -890 души, докато за града той е -430.
 
Демографският срив, който се задълбочава в цяла България през последния четвърт век, не е подминал и селата. От началото на 2010 г. досега населението на най-голямото село – Зверино, е намаляло с 69 човека, Лик – с 46, Типченица – с 40, Игнатица – с 41, Царевец – с 32, Оселна – с 25, Моравица – с 24, Горна Бешовица и Люти дол – с по 21, Руска бела – с 20. Единствените две населени места с положителен прираст през последните три година са Долна Кремена (+18 души) и Крапец (+7).
 
Новородените през 2012 г. са 150. За сравнение: през 2010 г. те са били 197. В 10 от 27-те села през м. г. не е проплакало нито едно бебе. Освен в Мездра – 81, най-много деца са се родили в Брусен и Зверино – по 9, Крапец – 8, Боденец и Елисейна – по 7. За отрицателния естествен прираст допринася и значително по-големият брой на починалите – 406, 154 от които в града.
 
Запазва се и отрицателният механичен прираст: през 2012 г. 262-ма човека от цялата община са отишли да живеят на друго място, докато придошлите са с 60 по-малко. За гр. Мездра съотношението е 128:70. Любопитно е, че в близо половината села се наблюдава обратната тенденция – заселниците са повече от напусналите.
 
Най-многолюдното село продължава да е Зверино с 1784 постоянни жители. Следват: Моравица – 770, Игнатица – 615, Боденец – 606, Долна Кремена – 506, Оселна – 467, Горна Кремена – 437, Брусен – 425 и Типченица – 378. На обратния полюс са Цаконица – с 60, Кален – 76, Ослен Криводол – 86 и Зли дол – 98 души.
 
Мирослав Гетов – Община Мездра

Bebeta 01

BG_demography 02