____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Вътрешни правила


Вътрешни правила за поддържане на профил на купувача в Община Мездра

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗИРАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВЪЗЛАГАНЕТО И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА МЕЗДРА