__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Спортно-туристически календар


2019

Спортно – туристически календар за 2019 г.


2018

Спортно-туристически календар за 2018 г.


2017

Спортно-туристически календар за 2017 г.


2016

Спортно-туристически календар за 2016 г.


ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВОТО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ И ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПРОЯВИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА МЕЗДРА