__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

РЕГИСТЪР по чл. 41, ал. 1 от ЗПКОНПИ


Р Е Г И С Т Ъ Р
по чл. 41, ал. 1 от ЗПКОНПИ


д-р Илияна Михайлова | Виж Декларация по чл. 35, т. 1, т. 3