__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Финанси


2019 година


Решение 726 на ОбС – Мездра за приемане на годишен отчет на изпълнението на бюджета на Община Мездра за 2018 г.

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Мездра за 2018 г.

Отчет по чл. 71 за компенсации на транспортни фирми


Утвърден Бюджет на Община Мездра по второстепенни разпоредители за 2019 г.

Бюджет на Община Мездра 2019, 08.02.2019 г.

Проект на Бюджет на Община Мездра за 2019 г., 09.01.2018 г.

Инвестиционна програма на Община Мездра за 2019 г., 09.01.2019 г.

Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 година, 11.12.2018 г.

Брошура за публично обсъждане на Бюджет на община Мездра за 2019 г.

Презентация за публично обсъждане на проект на Бюджет за 2019 г.


Отчети:
ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Период 01.01 – 31.01.2019 г., 15.02.2019 г.

Период 01.01 – 28.02.2019 г., 18.03.2019 г.

Период 01.01 – 31.03.2019 г., 17.04.2019 г.

Период 01.01 – 30.04.2019 г., 15.05.2019 г.

Период 01.01 – 31.05.2019 г., 12.06.2019 г.

Период 01.01 – 30.06.2019 г., 17.07.2019 г.

Период 01.01 – 31.07.2019 г., 13.08.2019 г.

Период 01.01 – 31.08.2019 г., 18.09.2019 г.

Период 01.01 – 30.09.2019 г., 14.10.2019 г.


Банкови сметки на Община Мездра:

IBAN


АРХИВ по години: