__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ДО 25.01.2017 г


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА СЛЕД 25.01.2017 г.


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ДО 01.10.2014 г.


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ДО 15.04.2016 г.


Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Публични състезания по ЗОП

Пазарни консултации

Открити процедури