__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Ежегодни цели на Община Мездра


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Ежегодни цели на администрацията за 2009 г. Наименование на администрацията: Общинска администрация – град Мездра


Свали пълния текст на Ежегодните цели на община Мездра за 2009 г.

Свали пълния текст на Ежегодните цели на община Мездра за 2010 г.

Свали пълния текст на Ежегодните цели на община Мездра за 2011 г.

Свали пълния текст на Ежегодните цели на община Мездра за 2012 г.

Свали пълния текст на Ежегодните цели на община Мездра за 2013 г.


Отчет на Ежегодните цели на община Мездра за 2009 година

Отчет на Ежегодните цели на община Мездра за 2010 година

Отчет на Ежегодните цели на община Мездра за 2011 година

Отчет на Ежегодните цели на община Мездра за 2012 година

Отчет на Ежегодните цели на община Мездра за 2013 година