____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Достъп до обществена информация

 


Община Мездра

 

град Мездра, ул. "Христо Ботев" № 27

Център за административно обслужване

Работно време: от 08.00 до 17.00 часа

телефон: 0910 92215

e-mail: obshtina@mezdra.egov.bg

Булстат: 000193371Правомощия на Кмета на Община Мездра


Правомощия на Общински съвет


Обществена информация предоставяна повече от три пъти:

- През 2021г. Няма обществена информация, която да е предоставена повече от 3 пъти.

Категории информация подлежаща на публикуване в интернет-

Виж чл. 12, ал. 1 от Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Актуализиран списък на категориите информация – за 2019 година

Актуализиран списък на категориите информация – за 2020 година

Актуализиран списък на категориите информация – за 2021 година

Категории информация, класифицирани като служебна тайна

Място за преглед/четене на предоставената информация – Център за административно облужване

Ред за предоставяне на достъп до обществена информация. Цени

 

Ред за предоставяне на достъп до информация от обществения сектор. Цени

 

Годишен доклад за 2014 г.

Годишен доклад за 2015 г.

Годишен доклад за 2016 г.

Годишен доклад за 2017 г.

Годишен доклад за 2018 г.

Годишен доклад за 2019 г.

Годишен доклад за 2020 г.

Годишен доклад за 2021 г.


Актуализирано: 19.01.2022 г.

Актуализирано: 24.03.2022 г.