Entries by А.Антонов

Обява за вакантни длъжности за сержанти във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА МЕЗДРА   ИНФОРМИРА   Със заповед на Министъра на отбраната №ОХ-823/04.09.2019г. са обявени са вакантни длъжности за сержанти във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево, от състава на Военно въздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина […]

ОБЩИНА МЕЗДРА В НОВ ПРОЕКТ ЗА ПОБРАТИМЯВАНЕ НА ПРОГРАМА „ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ”

В периода 10-15 септември 2019г. в гр. Гаджи, Сицилия бе проведена работна среща по проект „Среща за солидарност за европейските граждани във време на криза“ по  програма Европа за гражданите”, мярка 2.1 „Побратимяване на градове”. В срещата на побратимяването на градове участваха партньори от Община Мездра (България), община Холоко (Унгария), Община Падрон (Испания), Местен съвет […]

Обява за Военноморските сили

ОБЯВА   Офисът за водене на военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед № ОХ-772/ 20.08.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Военноморските сили   Общо 100 […]

Обява за Сухопътните войски

Офисът за водене на военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед № ОХ-762/ 16.08.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътните войски,  както следва: – за в.ф.28610-София […]

Обява за Съвместното командване на силите

Офисът за военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед № ОХ-761/ 16.08.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за  1 (една) вакантна длъжност  за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина в във военно формирование 22980-София от състава на […]

Обява за Стационарната комуникационна и информационна

  ОБЯВА       Офисът за военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед № ОХ-760/ 16.08.2019г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за  2 (две) вакантни длъжности  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в във военни […]

До Пламен Милов

  Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК Акт за установяване на задължения към Община Мездра № 439-1/07.08.2019 година     Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14 дневен срок, от публикуване на настоящето съобщение, в стая 305 на община Мездра от 8.00 -12.00 ч и от 13.00-17.00ч, при мл.експерт „МДТ” Д.Драганова за връчване на […]

До „Джими“ ООД

  Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК Акт за установяване на задължения към Община Мездра № 429-1/18.07.2019 година     Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14 дневен срок, от публикуване на настоящето съобщение, в стая 305 на община Мездра от 8.00 -12.00 ч и от 13.00-17.00ч, при мл.експерт „МДТ” Д.Драганова за връчване на […]

До Еленка Илиева

  Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК Акт за установяване на задължения към Община Мездра № 408-1/12.07.2019 година     Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14 дневен срок, от публикуване на настоящето съобщение, в стая 305 на община Мездра от 8.00 -12.00 ч и от 13.00-17.00ч, при мл.експерт „МДТ” Д.Драганова за връчване на […]