____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ПО ПРОЕКТ „МОЯТ ДОМ В МЕЗДРА”

soci

Приложение 2

 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ПО ПРОЕКТ „МОЯТ ДОМ В МЕЗДРА” ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ – КАТЕГОРИЯ ПОДКРЕПЯЩИ ДЕЙНОСТИ


Приложение 2

 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ПО ПРОЕКТ „МОЯТ ДОМ В МЕЗДРА” ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ – КАТЕГОРИЯ ПЕРСОНАЛ


Приложение 3

 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ НЕ ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ


https://www.livechatalternative.com/