__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Споразумения на земеделските производители за 2014/15 г.

Споразумение за град Мездра

Споразумение за село Боденец

Споразумение за село Брусен

Споразумение за село Върбешница

Споразумение за село Долна Кремена

Споразумение за село Дърманци

Споразумение за село Горна Кремена

Споразумение за село Горна Бешовица

Споразумение за село Кален

Споразумение за село Крапец

Споразумение за село Крета

Споразумение за село Люти брод

Споразумение за село Моравица

Споразумение за село Ослен Криводол

Споразумение за село Ребърково

Споразумение за село Руска бела

Споразумение за село Очин дол

Споразумение за село Старо село

Споразумение за село Цаконица

Споразумение за село Царевец

Заповедеи за отменени споразумения