____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Публични покани \ Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на готова храна за закуска и топъл обяд за учениците в СОУ “Св. Климент Охридски”, с. Зверино, общ. Мездра


Публична покана № 9036174 и приложения към нея

Връзка към АОП

Изх. № 60/18.11.2014 г.

Протокол от работата на комисията, 01.12.2014 г.