____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

 

                  О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

 

 

                                        О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

 

 

 

         Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на    обект ,частна общинска собственост     в  гр. Мездра   , Алея на кестените  от  от 25,40 кв.м за магазин за цветя и пром.стоки

             Търгът ще  се проведе на  16 .12 . 2014г. от 10.00 часа в  Община Мездра –стая № 201.  Втора дата – 23.12 . 2014г. в същия час и място.

          За допълнителна информация  и закупуване на тръжната документация  -   стая № 104-А на общината , тел. 9-21-16, вътр.112.

 

 

 

 

                             КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :…………….……….

 

                                                                                        / Ив. Аспарухов /

 

РС/РС

https://www.livechatalternative.com/