____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Публични покани \ ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА OБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на материали и консумативи по проект „Моят дом в Мездра”, схема за БФП  BG051PO001-5.2.12 «Да не изоставяме нито едно дете», Компонент 2 – „Разкриване на социални услуги в общността„  по три обособени позиции


Публична покана № 9037335 и приложения към нея

Връзка към АОП

Изх. № 883/11.12.2014 г.


Относно: Отговор на въпроси по публична покана с предмет „Доставка на материали и консумативи по проект „Моят дом в Мездра”, схема за БФП BG051PO001-5.2.12 «Да не изоставяме нито едно дете», Компонент 2 – „Разкриване на социални услуги в общността„

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с поставени въпроси, Ви даваме следният отговор:

Въпрос:

1.За артикул под номер 8 – „Закачалки” от какъв материал трябва да са?

Отговор:

Закачалките да бъдат предвидени от пластмаса.

Въпрос:

2.За артикул под номер 16 – „Хартиени рула за кухня” какъв грамаж. Целулоза или рециклирана да бъде хартията?

Отговор:

Хартията е необходимо да бъде целулозна с тегло не по – малко от 300 грама рулото

Въпрос:

3.За артикул под номер 22 – „Тоалетна хартия” какъв грамаж да е ролката. Целулоза или рециклирана да бъде хартията?

Отговор:

Хартията е необходимо да бъде целулозна с тегло не по – малко от 75 грама рулото.


Протокол от работата на комисията


Договор за доставка по Позиция № 1

Договор за доставка по Позиция № 2