____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обяви

 

                       О  Б  Щ  И  Н  А   -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

           Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на   4  броя  МПС : лек автомобил УАЗ -452 , лек автомобил УАЗ – 469, тов. автомобил ЗИЛ – 131  и тов.автомобил ПРАГА – ВЗС  .     Търгът ще се проведе на   03.02.2015г. от10.30 часа в Община Мездра, стая № 201. Втора дата – 10.02 .2015 година.       Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

       Документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А. Информация за  търга  и оглед на МПС се прави всеки работен ден в Общинско предприятие Чистота – гр. Мездра .

      За информация – инж. Божко Александров  -  тел. : 0894308076 .

 

  рс                                         ЗА       КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :   

                                                                                                                                                                      ……………………/ инж.Н.Кътовска –  по

                                                            Заповед № 834/27.11.2014г. /

 

 

 

 

 

 

                       О  Б  Щ  И  Н  А   -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

 

           Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на   два  общински имоти  в землището на с. Оселна.     Търгът ще се проведе на   03.02.2015г. от10.00 часа в Община Мездра, стая № 201. Втора дата – 10.02 .2015 година.       Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 -  20-16, вътр.112  .

 

 

   рс                                        ЗА       КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :   

                                                                                                                                                                      ……………………/ инж.Н.Кътовска –  по

                                                            Заповед № 834/27.11.2014г. /

 

 

https://www.livechatalternative.com/