____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява на офис за военен отчет в община Мездра

Офисът за военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед на Министъра на отбраната на Република България № ОХ-104/06.02.2015г.  е обявен конкурс за
389 /триста и oсемдесет и девет/ длъжности във военни формирования на видовете въоръжени сили за  приемане на служба в доброволния резерв.
Срок за набиране на документи до 20.03.2015г.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за военен отчет в община Мездра  в  стая №308 на община Мездра или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10; 092/62 40 44;   

Списък на длъжностите

https://www.livechatalternative.com/