____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява относно Закона за туризма

Уведомява, че във връзка с влизане в сила на Закона за туризма (обн. Д.В. бр.9 от 03.02.2015 г.), съгласно § 5, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби, всички фирми, стопанисващи туристически обекти на територията на Община Мездра, получили категория по отменения Закон за туризма, са длъжни да подадат Заявление за категоризиране на туристическия обект / подновяване на категория / в Община Мездра, Общински център за услуги и информация на гражданите – гише № 5. Подаването на заявленията се извършва в срокове, както следва:

  • за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. – през 2014 г.; 
  • за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. – през 2015 г.;
  • за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. – през 2016 г.;
  • за категоризираните туристически обекти през 2010 г. – през 2017 г.;
  • за категоризираните туристически обекти през 2011 г.  – през 2018 г.;
  • за категоризираните туристически обекти през 2012 г. – през 2019 г.
https://www.livechatalternative.com/