____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Публични покани \ Публична покана с предмет „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение с. Зверино с бази: ЦДГ „Светлина” с. Игнатица, ЦДГ „Здравец” с.Оселна, общ. Мездра”


ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9041284 и приложения към нея

Връзка към АОП

Изх. № 72/24.04.2015 г.


Публична покана

Документация