__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Заповед № РД-18-К/21.04.2015 г. относно пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии на Област Враца