обяви за търгове

                О  Б  Щ  И  Н  А      Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

            Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на   общински  имот –  земя  в землището на  с. Върбешница .    Търгът ще се проведе на   21.07.2015г. от 10.00 часа в Община Мездра, стая № 201. Втора дата – 28.07 .2015 година.       Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 –  20-16, вътр.112  .

 

                                                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :   

                                                                                                                                                                                     ……………………/ инж. Н.Кътовска /

 

              О  Б  Щ  И  Н  А      Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

           Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на    общински  имот –  земя  в землището на  с. Старо село .    Търгът ще се проведе на   21.07.2015г. от 10.15 часа в Община Мездра, стая № 201. Втора дата – 28.07 .2015 година.       Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 –  20-16, вътр.112  .

 

                                                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :                                                                                                                                                                   .                                                                 …………………../ инж. Н.Кътовска /

 

                      О  Б  Щ  И  Н  А      Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

           Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на   общински  имоти –  земи  по пар.4 от ЗСПЗЗ  в землището на  с. Д. Кремена и с. Крета .    Търгът ще се проведе на   21.07.2015г. от 10.30 часа в Община Мездра, стая № 201. Втора дата – 28.07 .2015 година.       Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 –  20-16, вътр.112  .

 

                                                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :   

                                                                                                                                                                                     ……………………/ инж. Н.Кътовска /

 

 

 

 

 

              О  Б  Щ  И  Н  А      Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

            Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на  три  общински  имоти –  земи  в землището на  с. Типченица .    Търгът ще се проведе на   21.07.2015г. от 10.45 часа в Община Мездра, стая № 201. Втора дата – 28.07 .2015 година.       Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 –  20-16, вътр.112  .

 

                                                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :   

                                                                                                                                                                                     ……………………/ инж. Н.Кътовска /