____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Публични покани \ Публична покана с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна – закуска и топъл обяд за учениците от ОУ “Св.Св.Кирил и Методий“ ,гр.Мездра,по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на закуска за учениците от I до IV клас, съгласно ПМС 308/2010 г. 2. Обособена позиция № 2: Доставка на приготвена храна за осигуряване на топъл обяд за учениците от І до VІІІ клас, обхванати в целодневна форма на обучение.”


Протокол № 1 от работата на комисията


ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9045507 и приложения към нея

Връзка към АОП

Изх. № 444/02.09.2015 г.