____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Публични покани \ Публична покана с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна – закуска и топъл обяд за учениците в СОУ “Иван Вазов“ гр.Мездра, общ. Мездра, по две обособени позиции.”


ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9045629 и приложения към нея

Връзка към АОП

Изх. № 510/03.09.2015 г.