____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Публични покани \ Публична покана с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за закуска и топъл обяд за учениците в ОУ „Христо Ботев” гр. Мездра”, по две обособени позиции.”


Протокол от работата на комисията, 23.09.2015 г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9045671 и приложения към нея

Връзка към АОП

Изх. № 483-788/07.09.2015 г.