____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява

                              О  Б  Щ  И  Н  А   -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

           Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на   общински имот № 370009 в землището на с. Руска Бела , м. „ Пясъка „ .

.   Търгът ще се проведе на   03.11.2015г. от10.00 часа в Община Мездра, стая №  201 . Втора дата – 10. 11 . 2015 година.       Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 -  20-16, вътр.112  .

 

                                                                       КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :   

                                                                                                                                                                                                                                  Валентин Вълчев   

 

                         О  Б  Щ  И  Н  А   -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

           Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на   общински имот № 017177 в землището на с. Горна Кремена  , м. „ Манастира  „ .

.   Търгът ще се проведе на   03.11.2015г. от 10.15 часа в Община Мездра, стая №  201 . Втора дата – 10. 11 . 2015 година.       Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 -  20-16, вътр.112  .

 

                                                                       КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :   

                                                                                                                                                                                                                                            Валентин Вълчев   

 

                       О  Б  Щ  И  Н  А   -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

            Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на   незастроен парцел – УПИ II, пл.№ 203  в кв. 31  по плана на село Елисейна   с площ от 600 кв.м   .   Търгът ще се проведе на   03.11.2015г. от10.30 часа в Община Мездра, стая №  201 . Втора дата – 10. 11 . 2015 година.       Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 -  20-16, вътр.112  .

 

                                                                       КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :   

                                                                                                     Валентин Вълчев   

 

 

 

                                        

              О  Б  Щ  И  Н  А   -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

           Провеждането на публичен търг с явно наддаване   за   продажба на   общински имот № 012258 в землището на с. Типченица   , м. „ В село  „ .

.   Търгът ще се проведе на   03.11.2015г. от 10.45 часа в Община Мездра, стая №  201 . Втора дата – 10. 11 . 2015 година.       Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга ,  до 15.00 часа в стая № 104-А на общината.

         Информация за  търга  и документация за участие могат да се получат в Община Мездра , стая № 104-А ,  телефон : 9 -  20-16, вътр.112  .

 

                                                                       КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :   

                                                                                                                                                                                                                                   Валентин Вълчев   

 

 

                             

 

https://www.livechatalternative.com/