____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Публични покани \ Публична покана с предмет „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища от ІV класната пътна мрежа на територията на община Мездра за сезон 2015/2016 година по три обособени позиции.”


Протокол № 1 от работата на комисията, 04.12.2015 г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9047826 и приложения към нея

Връзка към АОП

Изх. № 842/18.11.2015 г.