____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ОБЯВА

 

Офисът за водене на военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед № ОХ-2/05.01.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 16.05.2016г. до 07.06.2016г. в 61-ва механизирана бригада – Карлово и 2-ра механизирана бригада – Стара Загора, както следва:
- за 61-ва механизирана бригада 220 длъжности;
- за 2-ра механизирана бригада  130 длъжности;
Срок за набиране на документи до 19.02.2016г.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра  в  стая №308 на община Мездра или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211;0888 218 242.

 

Виж повече информация за обявата

https://www.livechatalternative.com/