____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Конкурс за приемане на военна служба на гвардейци, шофьори и за Номер от разчет

Офисът за водене на военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед OX-214/15.03.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за Националната гвардейска част, както следва:

- за Гвардеец – 24 (двадесет и четири) длъжности;

- за шофьор  -  3 (три) длъжности;

- за Номер от разчет  -  2 (две) длъжности;

 

 

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра  в  стая №308 на община Мездра или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10;

092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;