____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Конкурс за приемане на военна служба на лица за военни формирования Горна Малина и София

Офисът за водене на военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед       № OX-197/11.03.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за военни формирования (в.ф.) на Съвместното командване на силите (СКС), както следва:

- за в.ф. 28860 – Горна Малина – 25 (двадесет и пет) длъжности;

- за в.ф. 48960 – София – 25 (двадесет и пет) длъжности;

 Срок за кандидатстване – до 05.05.2016 г.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра  в  стая №308 на община Мездра или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10;

092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

 

https://www.livechatalternative.com/