____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Конкурс за приемане на военна служба за лекари и медицински сестри

Офисът за водене на военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед OX-168/29.02.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за Военномедицинска академия, както следва:

- за лекари – 42 (четиридесет и две) длъжности;

- за медицински сестри -  5 (пет) длъжности;

Срок за набиране на документи до 15.04.2016г.За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра  в  стая №308 на община Мездра или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10;

092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;