____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за военни формирования (в.ф.) на Военновъздушните сили

Офисът за водене на военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед       № OX-195/11.03.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за военни формирования (в.ф.) на Военновъздушните сили (ВВС), както следва:

- за регион София – 24 (двадесет и четири) длъжности;

- за в.ф. 28000 – Граф Игнатиево – 25 (двадесет и пет) длъжности;

- за в.ф. 32040 – Крумово – 19 (деветнадесет) длъжности;

- за регион Бургас – 8 (осем) длъжности;

- за регион Варна – 13 (тринадесет) длъжности;

Срокове за подаване на документи:

- за В.Ф. 22320 – Божурище – до 28.04.2016г.

- за В.Ф. 28000 – Граф Игнатиево – до 13.05.2016 г.

- за В.Ф. 32040 – Крумово – до 13.05.2016 г.

- за В.Ф. от ВВС – регион Бургас – до 28.04.2016 г.

- за В.Ф. от ВВС – регион Варна – до 28.04.2016 г.

 

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра  в  стая №308 на община Мездра или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10;

092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

 

 

https://www.livechatalternative.com/