__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Мотиви и докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Мотиви