____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява на офиса за водене на военен отчет относно места за Сухопътни войски

Офисът за водене на военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед OX-297/06.04.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 29.08.2016 г. до 10.09.2016 г. в

68-ма бригада „Специални сили”, 55-ти инженерен полк и 10-ти отделен механизиран батальон, както следва:

-         За 68-ма бригада „Специални сили” – Пловдив,

50 длъжности.

-         За 55-ти инженерен полк – Белене,

25 длъжности.

-         За 10-ти отделен механизиран батальон – Враца,   25 длъжности.

Срок за набиране на документи:

до 25.05.2016г.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/  или на тел. 0910/5 57 18; 0910 / 9 23 56;  09117/2211;  09123 23 10; 092/62 40 44; 0888 218 242;

 

https://www.livechatalternative.com/