____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Oбява за провеждане на търг с явно наддаване

Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ за предоставяне на индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2016-2017 година в землищата на с.Кален, с.Оселна, с.Горна Кремена, с.Крапец, с.Лик, с.Горна Бешовица, с.Боденец, с.Ослен Криводол, с.Дърманци, с.Долна Кремена, с.Цаконица Община Мездра.
 
Търгът ще се проведе на 05.07.2016г. от 10.30 часа в Община Мездра. Втора дата -12.07.2016г. в същия час и място.
 
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
 
Тръжната документация и допълнителна информация за търга са получава в стая № 109 на I етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0910 – 9-21-16 (вътр.156).
https://www.livechatalternative.com/