____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване

Община Мездра обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти, земеделска земя в землищата на с.Игнатица, с.Върбешница и с.Брусен, общ.Мездра.
Срокът за отдаване под наем на имотите е 5 (пет) стопански години и започва да тече от началото на стопанската 2016-2017г.
 
Търгът ще се проведе на 05.07.2016г. от 10.00 часа в Община Мездра, стая № 205 на II етаж. Втора дата – 12.07.2016 година в същия час и място.
 
Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
 
Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на I етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0910 – 9-21-16 (вътр.156).
https://www.livechatalternative.com/