____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за преместваем павилион

Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за  наема на общински имот – терен за павилион – заведение за бързо обслужване по индивидуален проект с площ от 70 кв.м., находящ се  на ул. «П. Славейков» над северозападния край на паркинга зад хотел „Родина”  по ПУП – ЗРП на гр.Мездра, одобрен със Заповед № 111 от 20.02.1989г. Теренът е предназначен за поставяне на павилион-заведение за бързо обслужване по индивидуален проект с площ от 70 кв.м., по одобрена схема за поставяне на преместваеми обекти, одобрена от гл. архитект на Община Мездра на територията на Община Мездра. Срокът за наемане на терена е 3(три) години. 

Търгът ще се проведе на 26.07.2016г. от 10.00 часа в Община Мездра, стая № 205 на ІІ етаж. Втора дата – 02.08.2016г. в същия час и място.

Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.

Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0910 – 9-21-16 (вътр.156).

 

 

 

КМЕТ:

(инж. Г.Събков)

 

 

ХЧ/ХЧ

https://www.livechatalternative.com/