____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП \ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Доставка на специализирани автомобили втора употреба по две обособени позиции ”

Обява за отваряне на ценови предложения


Доклад, 08.09.2016 г.

Решение за избор на изпълнител, 08.09.2016 г.

Протоколи от работата на комисията, 08.09.2016 г.


Обявление

Решение

Документация