____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП \ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Подготовка, управление и отчитане на проект “ Рехабилитация и реконструкция на общински път VRC1148 / ІІІ – 308, Своде – Роман / – Синьо Бърдо – Граница Общ. (Роман – Мездра ) – Ослен Криводол – Лик – Дърманци – / І – 1/ и VRC3097 / VRC1082 / Мездра – Руска Бела / VRC1079 /, Община Мездра”, в съответствие с условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г ”


Решение за прекратяване


Обявление

Решение

Документация