__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП \ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Доставка на специализиран автомобил Автовишка – втора употреба и пясъкоразпръскващо устройство за монтаж на автомобил Шкода М-802 или еквивалент, по две обособени позиции ”


Решение за избор на изпълнител, 03.11.2016 г.

Доклад комисия, 03.11.2016 г.

Протоколи от работата на комисията, 03.11.2016 г.


Отваряне на ценови оферти, 26.10.2016 г.


Решение за удължаване на срока, 21.09.2016 г.


Обявление

Решение

Документация