____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение относно възможността за подаване на писмени заявления до кмета на Община Мездра във връзка с избирателните списъци за провеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06 ноември 2016 г.

Във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06 ноември 2016 г., общинска администрация МЕЗДРА уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до Кмета на Общината  за:

1.Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на Община Мездра, не по-късно от 22.10.2016 г.Прилага се копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК) Приложение № 23

2. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес – до 17.00 ч. на  22.10.2016 г.    Приложение № 14

3.Подаване на заявления за издаване на удостоверение за гласуване на друго място /членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдатели/ – до 17.00 ч. на 22.10.2016 г.  Приложение № 18

4.Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци –  29.10.2016 г. Приложение № 10

 

БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКИ В
ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ 
080018436

https://www.livechatalternative.com/