__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП \ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА МЕЗДРА ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕЗОН 2016/2017 г. ”


Доклад, 25.11.2016 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, 25.11.2016 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, 25.11.2016 г.

Решение за избор на изпълнител, 25.11.2016 г.


Обявление за отваряне на ценови предложения, 15.11.2016 г.


Обявление

Решение

Документация