____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП \ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Доставка на специализиран автомобил втора употреба – сметосъбиращ тип ротопреса ”


Доклад на комисията, 08.12.2016 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, 08.12.2016 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, 08.12.2016 г.

Решение за избор на изпълнител, 08.12.2016 г.


Обява за отваряне на ценови предложения, 30.11.2016 г.


Обявление

Решение

Документация