Отчетни събрания за едногодишното управление по населени места в община Мездра – график за провеждане

График
за провеждане на отчетни събрания за едногодишното управление по населени места в община Мездра
 
21.11.2016 г.          14,00 часа – с. Брусен
                                  16,00 часа – с. Царевец
                                  18,00 часа – с. Стара село

23.11.2016 г.          14,00 часа – с. Боденец
                                  16,00 часа – с. Върбешница
                                  18,00 часа – с. Крапец
 
25.11.206 г.            14,00 часа – с. Дърманци
                                  16,00 часа – с. Лик
                                  18,00 часа – с. Ослен Криводол

28.11.2016 г.          14,00 часа – с. Моравица
                                  16,00 часа – с. Руска Бела

29.11.2016 г.          10,00 часа – гр. Мездра – Голяма заседателна зала на Община Мездра

30.11.2016 г.          14,00 часа – с. Д. Кремена
                                  16,00 часа – с. Г. Кремена 

01.12.2016 г.          14,00 часа – с. Кален
                                  16,00 часа – с. Цаконица
                                  18,00 часа – с. Г. Бешовица

02.12.2016 г.          14,00 часа – с. Типченица
                                  16,00 часа – с. Люти дол
                                  18,00 часа – с. Ребърково

05.12.2016 г.          14,00 часа – с. Люти брод
                                  16,00 часа – с. Крета08.12.2016 г.          14,00 часа – с. Оселна
                                  16,00 часа – с. Игнатица
                                  18,00 часа – с. Зверино

09.12.206 г.             14,00 часа – с. Очин дол
                                  16,00 часа – с. Елисейна
                                  18,00 часа – с. Зли дол