____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Информационна кампания по местни данъци и такси - приемна с.Ребърково

       О Б Щ И Н А  М Е З Д Р А
 
В А Ж Н О !
                                                                                  
 
 
         ИМАТЕ  ЛИ НЕПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КЪМ ОБЩИНА МЕЗДРА ?
        
         Ако не знаете размера или ако мислите, че не сте от тях – може да проверите в общината или в кметството на населеното място, в което живеете. Или поискайте своя ПИН код в община Мездра и чрез него проверявайте статуса си на сайта на общината mezdra.bg
            Ако не знаете сроковете и начините на плащането им – проверете в обяви /отдел „Местни данъци и такси”/ на mezdra.bg
Ако имате въпроси свързани с :
·        Пропуснати  срокове за плащане
·        Получена покана за плащане
·        Получен Акт по чл.107 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс  
         Направен запор на сметка заради неплатени задължения
Ако не знаете какво да направите - може да попитате на тел. 09 10 9 26 14 , 0910 9 27 43 или в стая 305 и 307 на община Мездра, както и в организираните приемни по населени места
За Ваше улеснение - Ще организираме приемни в кметствата с предварително обявление на дати
 На 25 ноември 2016 г. от 9.00 -11,00 часа организираме приемна в кметство Ребърково

 Може да задавате въпроси на служители от отдел „Местни данъци и такси” , да получите необходимата Ви информация, както и да платите своите задължения.