____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

О Б Я В Я В А - търг с явно наддаване

           О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

 

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

 

 

 

       Провеждането на  търг с явно наддаване  за отдаване под наем на   терен  за поставяне на  преместваем кафе апарат  в  гр. Мездра , ул.” Хр. Ботев  „ № 27 , колонадата –южна част.       Търгът ще  се проведе на  19 .01 . 2010г. от 10.30 часа в Община Мездра . Втора дата – 26.01 . 2010г. в същия час и място.

        За допълнителна информация  и закупуване на тръжната документация  - стая № 109 на общината , тел. 9-21-16, вътр.112.

 

Кмет на община Мездра : …………./ Ив. Аспарухов /

https://www.livechatalternative.com/