____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за приемане на военна служба в Националната гвардейска част

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА МЕЗДРА
 

ИНФОРМИРА
 

Обявен е конкурс за 32 длъжности за приемане на военна служба в Националната гвардейска част.
 
 
Документи се приемат до 05 май 2017г. включително.

 
За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра в стая №308 на община Мездра или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18; 09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

https://www.livechatalternative.com/