____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - МЕЗДРА

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
В ОБЩИНА – МЕЗДРА

ИНФОРМИРА

 

Обявен е конкурс за 5 длъжности
за приемане на военна служба в
НВУ „Васил Левски” на лица, които са изпълнявали военна служба

2 (две) длъжности за офицери от запаса

3 (три) длъжности за сержанти

Документи се приемат до
09 юни 2017г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Мездра  в  стая №308 на община Мездра или на тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Виж ЗАПОВЕД № 391