____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Oбява търг с явно наддаване

                

О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

 

             Провеждането на  търг с явно наддаване  за отдаване под наем на   терен      от 4 и терен от 3   кв. м    за поставяне на  преместваеми  павилион  в  Мездра, „Г. Димитров „ и ул.” Хр. Ботев    .

           Търгът ще  се проведе на  13 .04 . 2010г. от 10.30 часа в Община Мездра .                 Втора дата – 20.04 . 2010г. в същия час и място.

       За допълнителна информация  и закупуване на тръжната документация  -              стая № 109 на общината , тел. 9-21-16, вътр.112.

 

 

РС                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………

 

                                                                                   / Ив. Аспарухов /

https://www.livechatalternative.com/