Oбява публичен търг с явно наддаване

 

                 

 

 

                 О  Б  Щ  И  Н  А       Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

                                      О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

 

        Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на   терен          за поставяне на  преместваем  павилион  в  Мездра, Хр. Ботев  „ – Алеята срещу РПУ – Мездра   .

        Търгът ще  се проведе на  20 .04 . 2010г. от 10.00 часа в  Община Мездра .     

             Втора дата – 27.04 . 2010г. в същия час и място.

       За допълнителна информация  и закупуване на тръжната документация         стая № 109 на общината , тел. 9-21-16, вътр.112.

 

РС                             КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………

 

 

                                                                                   / Ив. Аспарухов /