__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи общинска собственост в землището на село Върбешница

Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи общинска собственост в землището на село Върбешница